Шарени черги в занималнята

01afd5080ac84309067f8caed0afc19a50273d13e9 01c1533420dce2e09cf93d3b87a59c15ad5803946a 01e8d0905b36f99ed2bdcb658c4bedcc8afe74ecff 010cf62855ba640f131fb945281e1e33217a50efeb 011c2de51dcbc8dbeb0177537fa35541a636fb0bae 011e005a6d617005150fcfdbc47b70eb9f1b9e33f2
013ad6f19728587f217b3dd5dc91c8f51bcba9bbec 013eaf5359a8454e09c05e946b9df6a7894ba832e3 014baa6a6a5e0d81064ff5a9968ac78cd419003fc4 015a3eb1576f654e83a2e61366603273ea8bf35400 017a2bf70bb5f7f18d8b70499c85e285bf11468cb7 017ce5d3ba61b7ebee7f0b52d2983ad94c2c7a9da6
019b89c3f92dd3e68423e0e939ccbac1301b2eca26 017fdcec72bded1c220b8bcad8c4da4bfafcff16cd 019cd2f30199dd681949442b6c7a7d3da4ff844f1c 01514d5104bf7b30a8fdb0b4c22fabff3ccf2222bb 01834968cbf425f4d13907bd8b43e522ca2e416b6a 018471131af8497a21fcb0b9c17c43ca59530e0629
0110625121df4068025e1d7aed5f05049fab7cf0f1 015161868725c319a853ea4ec24dea10f985d81a0d