Учим се от картините на Майстора

010486363670fe45cff02760e4b03605959ad5bae2 01322f6e50683b6b24de23bb6e576d16db302abab2 01811dd24bbcf60c278d628026cefefb7eb2ca4fd1 015d58a2cac5778b71e4b4f87ebe35bb01990b152f 01de89174769964f44ee7ef83429967778b285dadf 01fbd8f61cfe021682176e1cc9320903be0595ce18
017ec11a46387458299b5001ac10305546f7cda66c 01f2833f05bb6ece1beac72b46bc39b4d65765c74a 0141272b67b6c31fd6c78a1e32f440580b2e19a360 015611931d8bc11934841cf7ea8b45a3f981dd93a4 018339dbc12da236ce9bfc8e275340fd347bcae5f2 01b2e78664cedf173663c56f8576f62f00cd5f6c59
01b907964f36b4965da262c3e7f0a66318f32b4495 012016597e9f874a4b1d70cad830b853ac4ad53079 0100d06de89c97059e1b27ad124fa4786cf7804a78 0158f64e6700513934e380666c9ea981a400a5cd0f 01090751738d5b2a144c339b68f503501a41104cf7 01f31d3b1d8c1e3d2bc5c9ea2f7871ccb7fa58a7c2
01d567f16c61eff3899339cbc5499b50e71fd7e6ef 010bb11bcad51adc4ba63946bf5a34f3865199bf46 01bbb0bd60816c8fcefd443faa1e0169ec3c4c2684 0105155693f4b4d6454b6b4785dd6acc98431d2424 01c03c423f27b0d67c8f601861fff55ec2f4705318