Урок с интерактивната дъска

"Познавате ли нашата родина"- преговорен урок по ЧО в 3"а" и 3"в" клас 105 СОУ София с интерактивната дъска
 • IMG 5521
 • IMG 5520
 • IMG 5526
 • IMG 5518
 • IMG 5519
 • IMG 5522
 • IMG 5523
 • IMG 5524
 • IMG 5527
 • IMG 5528
 • IMG 5529
 • IMG 5530
 • IMG 5531
 • IMG 5532
 • IMG 5533
 • IMG 5534
 • IMG 5535
 • IMG 5536
 • IMG 5537
 • IMG 5548
 • IMG 5549
 • IMG 5550
 • IMG 5551
 • IMG 5552
 • IMG 5554
 • IMG 5553
 • IMG 5555
 • IMG 5556
 • IMG 5557
 • IMG 5558
 • IMG 5559
 • IMG 5560
 • IMG 5561
 • IMG 5562
 • IMG 5563