Дървото на 4-те сезона

01acd74a0d660e3d5bbcc7edbdef417c70984c8dfc 01c79b30551e4b2bc651ccf47e176f8899798b5cb2 01d13ccf2b395cce96255d3bdf0a8ee65e16301c10 01f69d84b90acd17eeaaf4a1fe00e10239582c5c1a 01f3757d3757c087dda87866b336d8d8a7506a0fc4 011f867f8a7932ed2b2a83528982fa0fb2b70b984d
012db5033eda03789ececfc623d2e2278d5535355a 014b4e48bb3ba29e2c4dc7b97e5e2004249c66c967 016e9239001392b662019cfc690cccc0ad4bc93138 015d33c3ba41803b8901f27096ec576a03f8d492e8 012db5033eda03789ececfc623d2e2278d5535355a-2 014b4e48bb3ba29e2c4dc7b97e5e2004249c66c967-2
015d33c3ba41803b8901f27096ec576a03f8d492e8-2 016e9239001392b662019cfc690cccc0ad4bc93138-2 017b41b173f02e52189668369c7e54eba68baaaccd 017e021d0edd0073c6ac616ed3c87b153f766642cf 0139c5122bd6f20e5d3f9c022f3325dd8158e18f97 0148c981fc919c4657d5f71956518e7e00ba897de9
0163ffff3f1fedf4df8b08ee12190b77af89562966 011748654ea92a1224fa52d49415451e43102df217 0117449919a89ca94fd1a1f0cadd28a26871106e7c