Аз рисувам с татко/ 1.в клас

01a6bd4629ac41fe12dab68c9e334c672606dee817 01a6953767a78d0e37c7d87904c90190dba82053e3 01ad628169c4347f913b3d27ad705f927f6d754789 01b7ed3a7145acf51f37ced0a81a84a9a0ce470578 01b8daee318689f8538fdfab998e052b58905563e9 01b578b57be578a4cbd03b0f22a4e440e162a04de8
01bf8d37b9949f73b83c97a8c1c0d34ea35c36cfd6 01bfcec90d167a1217acf943eac6d83831cc619c64 01d7bd15641ff429b12ca4443fdf94484fb1057822 01e8bffff7eb33ccd7ee70f6ed814de13c0e5cfdfd 01f0d5fc4fbb4edf623fa4c620c85c07bd8ee23ede 01f3a6a0a65fd54a8728e905141adfe8d3a2e8fa2b
012e61604711f1dfa23b77a01fb9e8ccf5151c646b 012f89c0061cc65a9519765e086812a5e9fffccf5a 017ef48c5e8e9360b7a55de5f2af78248ac7233a29 018a08a5d46ed56ca92ee29526ab393d5e460e01c5 018aead1d4015999e2a4dfed54618febad599ea403 0109e6842ac3e0ee69824e7198f6472f3ac2505bc5
0128b81dababab726aa0c9b05c4eefcf35eb5742bd 0155ad9265755803f106da911c93a4ae7455011f31 0169b13d8b82039b53aaef0aa3afc4a8f63c1bd43f 0179d6856fbc3214ee6c813e4b7b95750dd6f90386 0182bc53f91d9e2e4d0d32c8adacd34eab4ed98b60 01268ff33c5b00addd813a273b8f647b35277c0d90
01444da7a7eb0b5325cf0099e3a98f7990b9c3bbe3 01628eb886fd29e97b4c74c490fe1869ac3642c25f 01724e4f6eeceb9810fcb7f0ca802c485bb282affd 01755b2f3212c57523c4471d328a177c8ce82bb8a7 017035e4ce26202f8b0c1db7de30ad942e236f1955 019892f60ab37fb377ddd4c88266c2a812545815f7
0131194f33bc28c6ea6923effd9b8f86b53f149bb8 01019020a54041ef4aedb32d6953633797c5620a68